Relació de les activitats principals en l’eixercici

Hem ficat uns apartats especials per a certes activitats mes concretes, els quals anirem ompliguent poc a poc, pero una breu descripció de totes la podem trobar ací:

PASQUA

La nostra comissió te per tradició celebrar esta festivitat tan arrelada en la nostra terra.

CREU DE MAIG

Es una tradició que varem començar poc despres de crear la nostra comissió de falla

SANT JOAN

En el primer any de creació de la nostra comissió ya varem organisar actes i fins a hui seguim celebrant-ho

FESTES D’ALFAFAR

Es una tradició la participació de la nostra comissió en les festes Patronals i Populars d’Alfafar que arranca

de l’any 1980.

EL 9 D’OCTUBRE

Nos agrada donar a conéixer les nostres arrels i esta data nos invita a fer-ho.

HALLOVEEN

No formava part de les tradicions de la nostra terra, pero poc a poc es a fet un lloc en el nostre calendari fester..

NADAL I REIXOS

Nos agrada celebrar estes festes tan arrelades en el nostre poble i especialment en el nostre belem monumental i la nostra campanya solidaria.

TERTULIES

No tenen un calendari continuat, pero cada volta que podem organisar alguna tertulia, estem encantats de tindre un tema a tractar en una taula.

NOMENAMENT I DEMANÁ

L’acte de nomenament i demaná ha tingut diferents formats al llarc de la nostra historia, pero sempre ha estat present en el nostre calendari faller.

PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS I MAQUETES

En l’any 2007, varem escomençar en la primera de les edicions d’est acte on tanta importancia li donem a la falla, presentants les nostres falles de 2008.